adosa@adosa.cz +420 737 242 123

Pravidelná doprava

Naše společnost zajišťuje příměstskou a meziměstskou dopravu zejména v Jihomoravském Kraji a částečně i v Kraji Vysočina. Náš vozový park tvoří autobusy značek Iveco a SOR. Všechny autobusy jsou vybaveny informačními panely, většina rovněž klimatizací a jsou částečně nízkopodlažní. Obnovou vozového parku udržujeme vysoký standard přepravy cestujících.

Dále také zajišťujeme pravidelnou dopravu do obchodního centra Olympia Brno nebo do komerčních logistických parků společnosti CTP.

Jízdní řády našich linek můžete najít zde, ostatní linky IDSJMK jsou k nahlédnutí zde.
Lubomír MAŘÍK
Vedoucí střediska AD
marik@adosa.cz
mob.: +420 737 242 105

Mgr. Jakub Hedija
Zájezdová doprava
hedija.j@adosa.cz
mob.: +420 602 668 246